«ǴYLYM JÁNE BІLІM – 2020» атты XV Халықаралық ғылыми конференция

Құрметті әріптестер, жас ғалымдар!

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2020 жылдың 10 сәуірінде өтетін «ǴYLYM JÁNE BІLІM – 2020» атты XV Халықаралық ғылыми конференциясына студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдарды қашықтықтан қатысуға шақырады.

Конференцияда келесі секциялардың жұмысы жоспарланып отыр:

№ п/п

Секциялардың атауы

Ғылыми хатшы

Электрондық пошта адресі, телефон

 

1

Физикалық және техникалық ғылымдар

1.

1.1

Ғарыштық техника және технологиялар

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-404)

2.

1.2

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар: инфокоммуникациялық технологиялардың заманауи мәселелері

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-404)

3.

1.3

Физика

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-404)

4.

1.4

Техникалық физика

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-404)

5.

1.5

Ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-404)

6.

1.6

Физиканы оқыту әдістемесі

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-404)

2

Қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

7.

2.1

Интеллектуалды ақпараттық технологиялар мен жүйелер

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (ішкі 34-206)

8.

2.2

Білім берудегі цифрлық трансформация

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (ішкі 34-206)

9.

2.3

Цифрлық индустрияда есептеу техникасы мен басқару жүйелерін дамытудың жаңа технологиялары

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (ішкі 34-206)

3

Жаратылыстану ғылымдары

10.

3.1

Биология және биотехнология

Машан Т.Т.

togzhan-mashan@mail.ru

709-500 (ішкі 33-222)

11.

3.2

Экология

Машан Т.Т.

togzhan-mashan@mail.ru

709-500 (ішкі 33-222)

12.

3.3

Химия

Машан Т.Т.

togzhan-mashan@mail.ru

709-500 (ішкі 33-222)

13.

3.4

География және гидрология

Машан Т.Т.

togzhan-mashan@mail.ru

709-500 (ішкі 33-222)

4

Математика, механика және математикалық модельдеу

14.

4.1

Математика

Бургумбаева С.К.

musabaevaguliya@mail.ru

709-500 (ішкі 33-213, 33-324)

15.

4.2

Математикалық және компьютерлік модельдеу.

Бургумбаева С.К.

kenessary@mail.ru

709-500 (ішкі 33-213, 33-214)

16.

4.3

Механика

Бургумбаева С.К.

diKonya89_29@mail.ru

709-500 (ішкі 33-213, 33-217)

17.

4.4

Математиканы оқыту әдістері

Бургумбаева С.К.

zdyusembina@mail.ru

709-500 (ішкі 33-213, 33-110)

5

Халықаралық қатынастар

18.

5.1

Сандық дипломатия, халықаралық қауіпсіздік және Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты  

Ахметжанова Л.К.

Science.fmo@yandex.kz, 709-500 шкі 31-376)

19.

5.2

Еуропалық интеграция мен дипломатияның мәселелері («Жан Моне-Еуропалық дипломатия» жобасы аясында)

Ахметжанова Л.К.

Science.fmo@yandex.kz, 709-500 шкі 31-376)

20.

5.3

Рухани жаңғыру жағдайындағы жаһандық және аймақтық үрдістер

Ахметжанова Л.К.

Science.fmo@yandex.kz, 709-500 шкі 31-376)

21.

5.4

Шығыс елдерінің даму жолдары: өткені және бүгіні

Ахметжанова Л.К.

Science.fmo@yandex.kz, 709-500 шкі 31-376)

22.

5.5

Түрк әлемі: өткені мен бүгіні

Ахметжанова Л.К.

Science.fmo@yandex.kz, 709-500 шкі 31-376)

23.

5.6

Көптілдік қоғамдағы шетел тілдері

Ахметжанова Л.К.

Science.fmo@yandex.kz, 709-500 шкі 31-376)

6

Филологияның өзекті мәселелері

24.

6.1

Ұлттық әдебиеттанудың жаңа бағыттары мен даму үрдістері (қазақ әдебиеттануы)

Касымбекова Н.С.

Байтанасова К.М.

87021917588

k.baitanasova@mail.ru  

25.

6.2

Рухани жаңғыру: ұлттық тіл мәселелері

Касымбекова Н.С.

Ахметова М.К.

87471162095

ah_mar@mail.ru

26.

6.3

Орыс тілі және мәдениетаралық қарым-қатынас

Касымбекова Н.С.

Постолюк Д.А.

87011911695

postolyuk_dmitri@mail.ru

27.

6.4

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері

Касымбекова Н.С.

Богданова Ю.В.

87012705321

ukis82@mail.ru

28.

6.5

Шетел филологиясының өзекті мәселелері (ағылшын, француз, неміс, қытай)

Касымбекова Н.С.

Смагулова М.Г.

87019997386

m.smagulova@mail.ru

29.

6.6

Аударматанудың өзекті мәселелері

Касымбекова Н.С.

Қызырова А.М.

87014561381

kyzyrova888@mail.ru

30.

6.7

Шетел тілін оқыту жүйесінде инновациялық технологиялар

Касымбекова Н.С.

Верба Е.А.

8-705-203-71-47 evgeniya_94.2011@mail.ru

7

Экономикалық ғылымдар

31.

7.1

Экономика дамуының қазіргі тенденциялары, проблемалары және перспективалары

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі 32-608)

32.

7.2

Қоғамның өмір сүру жағдайы мен елдің ұлттық қауіпсіздігі сапасының серпінді өсуін қамтамасыз ету контекстіндегі мемлекеттік аудиттің ұйымдастырушылық-әдіснамалық аспектілері

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі 32-608)

33.

7.3

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын басқару: мәселелері мен алғы шарттары

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі 32-608)

34.

7.4

Эко- және этнотуризм – Қазақстан Республикасы туристік индустриясының тұрақты дамуының негізгі бағыттары ретінде

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі 32-608)

35.

7.5

Қазақстанның тұрақтылығы мен дамуының негізі ретінде экономиканы үшінші жаңғыртудағы қаржылық аспектілері

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі 32-608)

36.

7.6

Бухгалтерлік есеп, талдау, аудит және салық салудың даму алғышарттары , перспективалары

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі 32-608)

8

Тарих, археология және этнология

37.

8.1

Тарих ғылымының өзекті мәселелері: жаңа көзқарастар мен перспективалар

Ерменбаева Г.К.

gulshan23@bk.ru

709-500 (ішкі 34-410)

38.

8.2

Тарихи сананы жаңғырту контексіндегі археология және этнология мәселелері

Ерменбаева Г.К.

gulshan23@bk.ru

709-500 (ішкі 34-410)

9

Әлеуметтік ғылымдар

39.

9.1

Қоғамдық сананы жаңғыртудың қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-гуманитарлық білім беру проблемалары

Айкинбаева Г.К

aikinbayeva_gk@enu.kz

709-500 (ішкі 35-103, 35-106)

40.

9.2

Қоғамдық сананы жаңғырту: философиялық, мәдени және діни аспектілері

Айкинбаева Г.К

aikinbayeva_gk@enu.kz

709-500 (ішкі 35-103, 35-106)

41.

9.3

Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірибе, практика, инновация.

Айкинбаева Г.К

aikinbayeva_gk@enu.kz

709-500 (ішкі.35-103, 35-106)

42.

9.4

Қазіргі қазақстандық қоғамда тұлғаны дамыту мен білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері

Айкинбаева Г.К

aikinbayeva_gk@enu.kz

709-500 (ішкі 35-103, 35-106)

10

Заң ғылымдары

43.

10.1

Технологиялық және цифрлық прогресс дәуірінде құқықтық жүйені жаңғырту

Абдилов К.С.

kafedratigp2014@yandex.ru

709-500 (ішкі 31-218)

44.

10.2

Цифрлық шынайылық жағдайындағы қаржы құқығы

Абдилов К.С.

kafedratigp2014@yandex.ru

709-500 (ішкі 31-218)

45.

10.3

Азаматтық заңнаманың қазіргі жағдайы, тенденциялары және даму болашағы; жас зерттеушінің көзқарасы.

Абдилов К.С.

kafedra_gpitp@enu.kz

709-500 (ішкі 31-294)

46.

10.4

Қылмыстық сот төрелігі – тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін қорғау механизмі ретінде

Абдилов К.С.

kafedra_upd@enu.kz

709-500 ( ішкі 31-297)

47.

10.5

Қылмыстық саясат және қылмыстық заңнама: заманауи тегеуріндері және оны тиімді шешу жолдары

Абдилов К.С.

kafedra_upd@enu.kz

709-500 (ішкі 31-297)

48.

10.6

Халықаралық жария құқық: жаңа қауіп-қатерлер тегеуріндері

Абдилов К.С.

kafedra_mp@enu.kz

709-500 (ішкі 31-270)

49.

10.7

Халықаралық жеке құқықтың мазмұнын жаңарту – цифрлық экономиканың талабы

Абдилов К.С.

kafedra_mp@enu.kz

709-500 (ішкі 31-270)

50.

10.8

Халықаралық құқық тарихы -халықаралық құқықтың өткені, бүгінгісі мен келешегін байланыстырушы платформа

Абдилов К.С.

kafedra_mp@enu.kz

709-500 (ішкі 31-270)

11

Архитектура және құрылыс

51.

11.1

Құрылыстағы қазіргі заманғы жобалау және есептеу

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

52.

11.2

Сәулет саласындағы энергия тиімді технологиялар

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

53.

11.3

Құрылыс

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

54.

11.4

Дизайн және сәулет синтезі

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

55.

11.5

Визуалды коммуникация

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

56.

11.6

Инженерлік графика

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

57.

11.7

Геодезия және картография саласындағы қазіргі заманғы технологиялар

Самуратова Т.К.

samyratovatk@mail.ru

709-500 (ішкі 33-234)

12

Көлік және энергетика

58.

12.1

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру. Логистика

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

59.

12.2

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

60.

12.3

Энергетика

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

61.

12.4

Техникалық реттеу – цифрлық экономиканың маңызды элементі

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

13

Журналистика және саясаттану

62.

13.1

Журналистика және баспа ісі

Асанов С.С.

Шиндалиева М.Б.

mendigul@list.ru

+77015523013

709-500 (ішкі 35-208)

63.

13.2

Қоғаммен байланыс

Асанов С.С.

Пернебекова А.П.

pernebekova.aizhan@yandex.ru

+7701-457-66-77

709-500 (ішкі 35-208)

64.

13.3

Саясаттану

Асанов С.С.

Болатұлы Нұржан

nur.bolatuly01@gmail.com

+7708 920 19 36

709-500 (ішкі 35-208)

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді.

Бір адам екі реттен артық автор немесе қосалқы автор бола алмайды.

Материал көлемі 3-тен 5 бетке дейін.

Қатысу шарты:

Конференцияға студенттер, магистранттар, докторанттар және 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар қатыса алады.

Конференцияға қатысушылар тиісті секция бойынша 2020 жылдың 5-ші сәуіріне дейін электрондық сілтеме арқылы онлайн-тіркеуден өтулері тиіс.

Тіркеуден өту үшін:

    рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес баяндама мәтінін;

   жіберілетін материалға ғылыми жетекшінің немесе факультет басшысының пікір-ұсынысын (сканерленген нұсқада); жіберулері қажет.

Жоғарыда көрсетілген пункттердің бірі болмаған жағдайда материалдар жарияланымға қабылданбайды.

Конференцияға қатысу тегін. Конференция қорытындысы бойынша ISBN берілген электрондық жинақ шығарылады, конференция материалдары Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дің www.enu.kz сайтында жарияланатын болады.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:

010008, Нур-Султан қаласы, Сатпаев көшесі, 2.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Ғылым бөлімі, 408 кабинет, бас ғимарат.

 

Ақпараттық хат