6D051700 – «Инновациялық менеджмент» мамандығының докторанты Деянира Искакованың докторлық диссертациясын қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді

2019 жылдың 26-желтоқсанында сағат 15.00-де оқу-зертханалық ғимараттың 518 кабинетінде 6D051700 – «Инновациялық менеджмент» мамандығының докторанты Деянира Ерлановна Искакованың «Қазақстанның электроэнергетика саласының инновациялық дамуының басқаруы» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді.

Ғылыми жетекшілер:

Кирдасинова К.А. – э.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры;

Хаджек П. – PhD докторы, Unicorn College профессоры (Прага, Чех Республикасы).