Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелелері»

Өткізу мерзімі: 24 қаңтар 2020 жыл

Өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық университеті

Қолданылатын тілдер: қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

Қатысу түрі-күндізгі, сырттай.

Конференцияның жоспарланған ғылыми бағыттары:

1. “Профессор Х. Т. Шерьязданованың ғылыми мектебінің психологиялық зерттеулері: даму беталыстары мен болашағы” бағыты.

1. Онтогенездегі қарым-қатынас пен іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялық контексті.

2. Қазіргі отбасының әлеуметтік-психологиялық мәселелері.

3. Білім беру процесінің субъектісі: кіші мектеп оқушысы, жасөспірім, студент, ересек.

4. Экстремалды мамандықтар мамандарының эмоциялық құлдырау ерекшелігі.

5. Құқық қорғау жүйесіндегі психологиялық ғылым: даму беталыстары мен болашағы.

2. “Психологиялық ғылым және тәжірибе тұлғаның кәсіби іс-әрекетінің саласы ретінде: тарихы және даму үрдісі»

1. Дау-дамай психологиясы: теория және тәжірибе.

2. Девиантты мінез-құлықтың алдын алу, түзету және оңалту.

3. Қазіргі білім беру жағдайында педагог тұлғасының психологиялық ерекшеліктері.

4. Әскери қызметкердің кәсіби өзін-өзі бекіту серпіні

5. Психологиядағы гендердің психологиялық аспектілері

3. “Рухани жаңғыру” ұлттық идея контекстіндегі тұлғаның рухани-адамгершілік дамуының психологиялық аспектілері”

1. Қазақ халқының рухани-адамгершілік мұрасының психологиялық аспектілері

2. Полиэтникалық қоғамдағы тұлғааралық және этносаралық қарым-қатынас

3. Тұлғаның рухани-адамгершілік қалыптасуының этнопсихологиялық және этнопедагогикалық зерттеулері.

4. Қоғамның әлеуметтік өмірінің этномәдени өлшемі: мәселелері мен беталыстары

4.Бағыт білім беру жүйесіндегі инновациялық әлеуметтік-педагогикалық технологиялар

1. Әлеуметтік-психологиялық инклюзия: тұлғаны әлеуметтендірудің жаңа бағдарлары.

2. Психикалық денсаулық пен психикалық салауатты қамтамасыз ету тәжірибесі

3. Ғылыми іс-әрекет психологиясы: тәжірибе,,болашағы.

4. Білім беру ұйымындағы әлеуметтік қызметкердің кәсіби-әдеп мәдениеті.

5. Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік қызметтердің жұмыс тәжірибесі.

6. Білім беру үдерісі жағдайында денсаулық сақтау технологиялары және әлеуметтендіру мәселелері.

5. “Практикалық психологияның өзекті мәселелері”

1. Дарындылықты, даналықты, индигоны психологиялық сүйемелдеу.

2. Әлеуметтік саладағы Арт-терапия (“қауіп тобы” отбасыларымен жұмыс, тәуелділіктердің, суицидтік мінез-құлықтың, бейәлеуметтік мінез-құлықтың алдын алу).

3. Көмек көрсететін мамандардың эмоционалдық құлдырауымен жұмыс жасаудағы Арт-терапия.

4. Тұлғаның эмоционалдық жайсыздығын түзетудегі ойын терапиясы.

5. Білім беру ұйымында бейімсіз балаларға психологиялық көмек

6. Демалыс және спорт психологиясы.

Конференция материалдары жинақ түрінде жарияланады.

Ұйымдастыру жарнасы, жарияланымды қосқанда – 5000 теңге, шетелдік қатысушылар үшін – 20 евро (қатысушының папкасы, сертификат).

 

Ақпараттық хат