6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Айнура Исамбаеваның докторлық диссертациясын қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді

2019 жылдың 25-ші қазанында сағат 17.00-де 605 кабинетте 6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Исамбаева Айнура Жумахановнаның «Аймақтық индустриалдық-логистикалық кластердің дамуы (ОҚО тоқыма өндірісінің мысалында)» тақырыбында докторлық диссертацияны қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді.

Ғылыми жетекшілер: Раимбеков Ж.С. – э.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры; Суиц В.П. – экономика ғылымдарының докторы, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей Федерациясы).