6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Айдар Байкинның докторлық диссертациясын қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді

2019 жылдың 25-ші қазанында сағат 17.00-де 605 кабинетте 6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Байкин Айдар Косымовичтың «Қазақстан Республикасы экономикасын әртараптандыру стратегиясын қалыптастыру: аймақтық аспектілер» тақырыбында докторлық диссертацияны қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді.

Ғылыми жетекшілер: Шалболова У.Ж. – э.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры; Тарануха Ю.В. – экономика ғылымдарының докторы, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей Федерациясы).