6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Зита Кенжегалиеваның докторлық диссертациясын қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді

2019 жылдың 24-ші қазанында сағат 17.00-де 518 кабинетте 6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Кенжегалиева Зита Жанабаевнаның «Қазақстан Республикасы қалалық тұрғын-үй- коммуналды шаруашылығын дамытудың экономикалық механизмі (Батыс өңірі мысалында)» тақырыбында докторлық диссертацияны қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді.

Ғылыми жетекшілер: Шалболова У.Ж. – э.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры; Силка Д.Н. – экономика ғылымдарының докторы, Мәскеу мемлекеттік құрылыс университетінің доценті (Ресей Федерациясы).