6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Рысбек Жусуповтың докторлық диссертациясын қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді

2019 жылдың 24-ші қазанында сағат 17.00-де 518 кабинетте 6D050600 – «Экономика» мамандығының докторанты Жусупов Рысбек Сабыртаевичтың «Интеграциялық үдерістердің тереңдеуі жағдайында Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын бәсекелік қабілеттілігін арттыру» тақырыбында докторлық диссертацияны қорғауға арналған ғылыми семинар өтеді.

Ғылыми жетекшілер: Байжолова Р.А. – э.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры; Дубина И.Н. – экономика ғылымдарының докторы, Алтай мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей Федерациясы).