Білім алушыларға Хабарландыру!

Бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша сабақ 2 қыркүйектен басталады.

1 курс студенттері үшін 2-6 қыркүйек аралығыбейімделу аптасы.

1-курс магистранттары мен докторанттары үшін 2-6 қыркүйек аралығытаныстыру аптасы.

Оқу ақысын төлеу үшін банк реквизиттері:

РГП на ПХВ “Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева”

   БИН 010140003594

АО “Банк ЦентрКредит”

БИК Банка: KCJBKZKX

KZ978562203105747338

Кбе 16