Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы «Заманауи ғылымның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді

Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы 2019 жылғы 20 қыркүйекте «Заманауи ғылымның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференция жұмысы келесідей секциялар бойынша жүргізіледі:

  1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық дамуы;
  2. Қылмыстық, қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру келешегі және қылмыстылықтың алдын алу проблемалары;
  3. Қылмыстылыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық-процестік, криминалистикалық және жедел-іздестіру аспектілері;
  4. Мемлекеттік басқару, әкімшілік заңнаманы жетілдіру және ІІО-ның әкімшілік қызметі мәселелері;
  5. Қазіргі кезеңдегі мемлекеттің азаматтық заңнамасын жетілдіру және әлеуметтік-экономикалық дамуы;
  6. Құқық қорғау органдарының арнайы, дене және психологиялық дайындығы;
  7. Заңгерлік тіл мәдениеті.

Конференцияның жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне 2019 жылғы 25 шілдеге дейін мыналарды ұсыну қажет:

– қатысуға өтінім (үлгі қоса тіркеледі);

– қағаз және электрондық тасымалдағыштардағы мақала (талаптар қоса тіркеледі);

– мақала талқыланған кафедраның (орталықтың) отырысынан хаттамадан үзінді;

– ғылыми дәрежесі жоқ тұлғалар үшін ғылыми мақала тақырыбы бойынша ғылым кандидатынан (докторынан) оң рецензия.

Көрсетілген мерзімнен кеш ұсынылған және талаптардың бұзылуымен рәсімделген мақалалар жарияланбайды.

Конференцияға қатысушылардың жол жүруімен, жүріп-тұруымен және тамақтануымен байланысты шығыстары іссапарға жіберетін талаптардың есебінен жүзеге асырылады.


Ақпараттық хат