14-16 қаңтар күні «Академиялық және басқару дербестігін кеңейту жағдайындағы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ білім беру қызметі» тақырыбында оқыту семинары өтеді

2019 жылдың 14 мен 16 қаңтар аралығында университеттің академиялық және басқару қызметкерлерінің әлеуетін арттыру мақсатында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы заңнаманың жаңа нормалары және Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қызметін реттейтін ішкі нормативтік-құқықтық актілер контекстінде Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ семинар өтеді.

Қатысушылар: құрылымдық бөлім басшылары, факультет декандары, декан орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, профессор-оқытушылар құрамы және академиялық кеңес мүшелері 

Семинар мақсаты: Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы жаңа заңнама мен Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қызметін реттейтін ішкі нормативтік актілер аясында университеттің академиялық және басқарушы қызметкерлерінің әлеуетін арттыру  

Модератор: Ә.А. Молдажанова – Бірінші проректор – оқу ісі жөніндегі проректор.

Өткізу уақыты: (күнде) сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін 

Өткізу орны: Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, ОӘК, (бас ғимарат), 208 ауд.

Семинар бағдарламасы