Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін А.Ш. Маманова 6D012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Маманова Алма Шарипуллинаның 6D012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша философия докторы (Ph.D) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Болашақ әлеуметтік педагогтің деонтологиялық құзіреттілігін қалыптастыру» тақырыбында дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде орындалған. Қорғау тілі –қазақ тілінде.

Рецензенттер:

Санғылбаев Оспан Сейдоллаұлы – психология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.

Алматы қаласы.

Байгожина Жанар Манатбековна– педагогика ғылымдарының кандидаты, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің доценті. Павлодар қаласы.

Ғылыми кеңесшілері:

Кертаева Калиябану Махметовна – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы. Астана қаласы.

Мардахаев Лев Владимирович . – Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы (Мәскеу).

Қорғау 2018 жылдың 7 желтоқсанында сағат 12.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өтеді.

Мекен-жайы: 010008, Астана қаласы, Янушкевич көшесі – 6, ғимарат № 4, Мәжіліс залы (№106).

Аңдатпа

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі (аударма)

Ресми рецензент О.С. Сангилбаевтың пікірі

Ресми рецензент Ж.М. Байгожинаның пікірі