Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Б.Қ. Маударбекова 6D010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Маударбекова Баян Қанатбековнаның 6D010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «Основные тенденции процесса интерноционализации в мировом высшем образовании» тақырыбында дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде орындалған. Қорғау тілі – орыс тілінде.

Рецензенттер:

Абибулаева Айжан Будановна – педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қаласы.

Хусаинова Гүлзада Ануаровна – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақ ұлттық өнер университетінің «Музыкалық білім» кафедрасының меңгерушісі, Астана қаласы.

Ғылыми кеңесшілері:

Дюсембинова Райфа Қадыровна – І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, Талдықорған қаласы.

Мызыкаджы Фатма Анкара университетінің қауымдастырылған профессоры, философия докторы (Ph.D) (Түркия).

Қорғау 2018 жылдың 7 желтоқсанында сағат 10.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өтеді.

Мекен-жайы: 010008, Астана қаласы, Янушкевич көшесі – 6, ғимарат № 4, Мәжіліс залы (№106).

Аңдатпа

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент А.Б. Абибулаеваның пікірі

Ресми рецензент Г.А. Хусаинованың пікірі