Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Серғазин Ерболат 6D050200-«Саясаттану» мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Серғазин Ерболат Фаттаховичтің 6D050200-«Саясаттану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған «Аймақтық қауіп-қатерлер контексіндегі Қазақстан Республикасының қауіпсіздік стратегиясы» атты диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Саясаттану» кафедрасында орындалған.

Қорғау: орыс тілінде.

Рецензенттер:

Иватова Ляйля Мурзалиновна, саясаттану ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының жетекші ғылыми қызметкері, ғылыми мамандығы: 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар.

Кожирова Светлана Басиқызы, саясаттану ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Дипломатия институтының профессоры, ғылыми мамандығы: 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар.

Ғылыми кеңесшілер:

Нечаева Елена Леонидовна, саясаттану ғылымдарының кандидаты, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті «Саясаттану» кафедрасының меңгерушісі.

Капицин Владимир Михайлович, саясаттану ғылымдарының докторы, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті салыстырмалы-саяси ғылымдар кафедрасының профессоры, Мәскеу қ., РФ.

Қорғау 2018 жылғы 19 қарашада сағат 10.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Янушкевич көшесі, 6, №4 ғимарат, №112 ауд.

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: Indira.rystina@gmail.com


Аңдатпа (қазақ)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ғылыми еңбектер тізімі

Ресми рецензент Л.М. Иватованың пікірі.

Ресми рецензент С.Б. Кожированың пікірі