Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін А.С. Абилдаев 6D050200 – Саясаттану мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Абилдаев Алмаз Сызганбекұлынын 6D050200 – Саясаттану мамандығы бойынша «Қазақстанның Орталық Азияның энернетикалық қауіпсіздігін камтамасыз етутегі саясаты» тақырыбына дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Саясаттану кафедрасында орындалған.

Қорғау: орыс тілінде.

Рецензенттер:

Иватова Ляйля Мурзалиновна– Саяси ғылымдар докторы, профессор. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің кітапханасының жетекші ғылыми қызметкері. Мамандығы: 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар.

Кушкумбаев Санат Кайрислямұлы – саяси ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеу институты директорының орынбасары. Мамандығы 23.00.02 – саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар.

Ғылыми кеңесшілер:

Нуртазина Роза Ауталипқызы – саяси ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті саясаттану кафедрасы профессоры.

Марлен Ларюэль – саяси ғылымдарының докторы, профессор, Д.Вашингтон атындағы университетінің Орталық Азияны Зерттеу бағдарламасының директоры (Эллиот Скул), Вашингтон (АҚШ).

Қорғау 2018 жылғы 19 қарашасында сағат 12:00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Янушкевич көшесі, 6, № 4 ғимарат, №112 ауд.

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: Indira.rystina@gmail.com

Аңдатпа (қазақ)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетелдік кеңесшінің пікірі

Ғылыми еңбектер тізімі

Ресми рецензент Л.М. Иватованың пікірі

Ресми рецензент С.К. Кушкумбаевтың пікірі