PhD философия докторы дәрежесін алу үшін «6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша докторант Б.Т. Нұриманов докторлық диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Нұриманов Бекарыс Тілегенұлының «6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша «Ежелгі дәуір және Қазақ хандығы тұсындағы әдебиетте ізгілік идеяларының жырлануы» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасында орындалған.

Қорғау: қазақ тілінде.

Рецензенттер:

Ыбыраев Шәкір Ыбырайұлы – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультеті түркология кафедрасының профессоры (10.01.09 – Фольклортану).

Омаров Бауыржан Жұмаханұлы – ҚР Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Президенті Баспасөз хатшысының орынбасары (10.01.02 – Қазақ әдебиеті).

Ғылыми кеңесшілері:

Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры.

Өжал Оғуз (Öcal Oğuz) – PhD докторы, Ғази Университетінің профессоры (Түркия, Анкара қ.).

Қорғау 2018 жылы 17 қарашада, сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Мәжіліс залы (№302 ауд.).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: mainura_b@mail.ru (ғалым хатшы).

 

Аңдатпа (қазақ)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ғылыми жарияланымдар тізімі

Ресми рецензент Ш.И. Ыбыраевтың пікірі

Ресми рецензент Б.Ж. Омаровтың пікірі