Философия докторы(PhD) дәрежесін алу үшін Р.Т. Байгондин «Еуразиялық Одақ және Орталық Азия елдерінің аймақтық интеграция мәселелері» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы(PhD) дәрежесін алу үшін Байгондин Ринат Талғатұлының «Еуразиялық Одақ және Орталық Азия елдерінің аймақтық интеграция мәселелері» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде орындалған. Диссертация қазақ тілінде корғалады.

Рецензенттер:

Ауган Малик Алшиоразовичтарих ғылымдарының докторы,Аль-Фараби атыңдағы КазҰУ әлем саясаты мен халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры; мамандығы: 07.00.15 – Халықаралық қатынастар тарихы мен сыртқы саясат.

Стамбулов Серик Бердибаевич – Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша PhD докторы, КарҰУ – ның әлем тарихы мен халықаралық қатынастар кафедрасының доценті.

Ғылыми кеңесшілер:

Кожирова Светлана Басейовна–саяси ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аймақтану кафедрасының профессоры.

Шетелдік ғылыми жетекші: М.А. Молчанов, PhD докторы, профессор. Қасиетті Томсон университеті, Канада.

Диссертация 2018 жылдың 16 караша айында, сағат 14.00 – де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде қорғалады.

Мекен жайы: Астана қаласы, Сатпаев 2, оқу – административті ғимарат, Диссертациялық кеңестің отырыс залы (№302).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: sajasata@mail.ru

Аңдатпа (қаз.)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент С.Б. Стамбуловтың пікірі

Ресми рецензент М.Ә. Ауғанның пікірі