Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Б.А. Абдыханова «6D020500 – Филология» мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Абдыханова Бақтыгүл Айдапкелевнаның «6D020500 – Филология» мамандығы бойынша «Фольклорлық шығармалардың прецедентті мәтін ретінде лингвомәдени қызметі (XXI ғ. көркем шығармалары негізінде)» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ тіл білімі кафедрасында орындалған.

Қорғау: қазақ тілінде.

Рецензенттер:

Тұрышев Айтмұхамет Қасымбайұлы – филология ғылымдарының докторы, профессор, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Мәшхүртану» ғылыми-зерттеу орталығының директоры (10.02.02 – Қазақ тілі).

Мәретбаева Марина Әбілжанқызы – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі (10.02.02 – Қазақ тілі).

Ғылыми кеңесшілері:

Жақыпов Жантас Алтайұлы – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ тіл білімі кафедрасының профессоры.

Бирай Нергиз – доктор PhD, Памуккале Университетінің профессоры (Түркия, Деңізлі қ.).

Қорғау 2018 жылы 27 қазанда, сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Мәжіліс залы (№302 ауд.).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: mainura_b@mail.ru (ғалым хатшы).

Аннотация (қазақ)

Аннотация (орыс)

Аннотация (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент А.Қ. Тұрышевтың пікірі

Ресми рецензент М.Ә. Мәретбаеваның пікірі