«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» журналына мақалаларды жариялау

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы (БҒСБК ұсынған журналдар тізіміне енгізілген) журналының 2018 жылдың желтоқсан айында шығарылатын кезекті басылымы Жас-ғалым педагогтарға арналатынын хабарлаймыз.

«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» журналына мақалаларды жариялау талаптары:

– бұдан бұрын жарияланбаған, түпнұсқалық ғылыми жұмыстар қабылданады;

– жұмыстың өзектілігі (тұжырымдар мен ғылыми-практикалық мәні, идеялардың, әдістердің, технологиялардың қолданылуы);

– ғылыми зерттеу нәтижесі (жаңалығы, өзгешелігі, салыстырмалы зерттеулер тұжырымдамасы, идеялардың түпнұсқалығы);

– құрылымдылығы (баяндаудың логикалық жүйелілігі);

– Қазақстан Республикасы заңнамаларының, оның ішінде зияткерлік меншікті қорғау мәселелерінің сақталуы;

– автордың мақаласына сырттан пікір болуы;

– пайдаланылған әдебиеттер тізімі 7-ден кем емес;

– барлық мақалалар плагиат үшін тексеріледі, мәтіннің бірегейлігі кем дегенде 70%.

Редакцияның мекен жайы: Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 99. Бас оқу ғимараты, Ғылым бөлімі, 105.

Тел.: 8(717) 233-17-67 (Чакенова Балжан Абылқанқызы)

 

Қосымша