6D010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша ізденуші Ракишева Гүлмира Мәдиевна (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Ракишева Гүлмира Мәдиевнаның 6D010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «Университеттік білім беру жағдайында болашақ педагогтардың трансмәдени құзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері» тақырыбында дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде орындалған.

Қорғау тілі – орыс тілінде.

Рецензенттер:

Мирза Наталья Викторовна – педагогика ғылымдарының докторы, доцент. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік університеті, «Мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық» кафедрасының меңгерушісі. Қарағанды қаласы.

Булатбаева Күлжанат Нұрымжановна – педагогика ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті. Астана қаласы.

Ғылыми кеңесшілері:

Абибулаева Айжан Будановна – педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Астана қаласы.

Егорычев Александр Михайлович – философия ғылымдарының докторы, Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінің профессоры. Мәскеу каласы.

Қорғау 2018 жылдың 28 қыркүйегінде сағат 14.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өтеді.

Мекен-жайы: 010008, Астана қаласы, Янушкевич көшесі, 6, ғимарат № 4, Мәжіліс залы (№106).

 

Аңдатпа

Диссертация

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Ғылыми еңбектер тізімі

Ресми рецензент Н.В. Мирзаның пікірі

Ресми рецензент К.Н. Булатбаеваның пікірі