PhD философия докторы дәрежесін алу үшін «6D072900- Құрылыс» мамандығы бойынша докторант Г.А. Жукенова докторлық диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «6D072900- Құрылыс» мамандығы бойынша докторант Жукенова Гюльнара Абаевна «Work of foundations at influence horizontal and step deformations of the soil bases» («Топырақты негіздерінің горизонтальды және сатылы деформациялар әсерімен іргетастардың жұмысы») тақырыбында PhD философия докторы дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясы ағылшын тілінде қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің «Ғимараттар мен имараттарды жобалау» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Филатов А.В.  – техника ғылымдарының докторы, профессор, Карағанды мемлекеттік индустриалды университеті;

Сонин А.М. – техника ғылымдарының кандидаты, жетекші ғылыми қызметкер, «Қазақстандық геотехникалық қауымдастығы» ҚҰ.

Ғылыми кеңесшілер:

Жусупбеков А.Ж. – техника ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті;

Чанг Дер-Вен – PhD, профессор, Тамканг  университеті, Тайбэй, Тайвань.

Қорғау 2018 жылдың 08 тамызында сағат 11.00-да  Л.Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D072900-«Құрылыс» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: Астана қаласы, Қ. Сәтбаев көшесі, 2, бас ғимарат, 302 аудиториясы.

Аңдатпа (қазақ)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент А.В. Филатовтың пікірі

Ресми рецензент А.М. Сонинның пікірі