Философия докторы (Ph.D) ғылыми дәрежесін алу үшін ізденуші Ш.К. Акчабаев «6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «6D030100 –Құқықтану» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінің отырысында философия докторы (Ph.D) ғылыми дәрежесін алу үшін ізденуші Акчабаев Шынарбек Каирбекулының «Азаматтық іс жүргізудегі сот орындаушылар институты қызметінің әлеуметтік–құқықтық аспектілері» тақырыбына жазылған диссертациясын қорғау күні мен өткізілетін уақытын белгілегенін хабарлайды.

Диссертация мемлекеттік тілде (қазақ тілі) Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің «Азаматтық және экология құқығы» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Егембердиев Ержан Ошақбайұлы, Қазақстан Республикасының Кәсіподақ Федерациясы, Құқықтық қамтамасыз ету және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры, заң ғылымдарының кандидаты. (Қазақстан, Астана қ.)

Асылбекова Айгуль Ахметовна, «КАЗГЮУ Университеті» АҚ Азаматтық, Кәсіпкерлік және азаматтық іс жүргізу құқығы кафедрасының доценті, PhD докторы, (Қазақстан, Астана қ.)

Ғылыми кеңесші: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, заң ғылымдарының докторы Нұрғалиева Е.Н.

Шетелдік ғылыми кеңесші: Кастамону университеті заң ғылымдарының  докторы, Явуз Гулоглу (Түркия).

Қорғау Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде 2018 жылғы 8 қыркүйекте сағат 10.00-де өтеді.

Мекен жайы: Астана қ-сы, Сәтбаев көшесі 2, БӘҒ, Диссертациялық кеңестің отырыс залы (п 302).

Аннотация (қазақ)

Аннотация (орыс)

Аннотация (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент Е.О. Егембердиевтің пікірі

Ресми рецензент А.А. Асылбекованың пікірі