Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Канапьянов Т. 6D050200-Саясаттану мамандығы бойынша «Социалистік кезеңнен кейінгі кеңістіктегі парламентаризмнің эволюциясы (Қазақстан, Ресей мен Румыния мысалында)» тақырыбына дайындалған диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Канапьянов Тимур Ерболатұлының 6D050200-Саясаттану мамандығы бойынша «Социалистік кезеңнен кейінгі кеңістіктегі парламентаризмнің эволюциясы (Қазақстан, Ресей мен Румыния мысалында)» тақырыбына дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Саясаттану кафедрасында орындалған.

Қорғау: қазақ тілінде.

Рецензенттер:

·   Бәкір Әбдіжалел Қошқарұлы – Саяси ғылымдар докторы, профессор Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті «Мұстафа Шоқайтану» ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі. Мамандығы: 23.00.02 – Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар

·   Нұрымбетова Гүлшат Рамазановна – саяси ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универсиетінің Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры. Мамандығы: 23.00.02 – Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар

Ғылыми кеңесшілер:

·   Қалиев Наубат Қалиұлы – саяси ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті саясаттану кафедрасы профессоры.

·   Катрин Пужоль – PhD, Орталық Азияны Зерттеудің Француз Институтының профессоры (Франция).

Қорғау 2018 жылғы 22 мамырда сағат 11.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Янушкевич көшесі, 6, №4 ғимарат, №106 ауд.

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: Indira.rystina@gmail.com.

Аңдатпа (қаз.)

Аңдатпа (орыс.)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент Ә.Қ. Бәкірдің пікірі

Ресми рецензент Г.Р. Нұрымбетованың пікірі