«Ғылым және білім – 2018» атты XІІI Халықаралық ғылыми конференция

Құрметті әріптестер, жас ғалымдар!

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2018 жылдың 12 сәуірінде өтетін «Ғылым және білім – 2018» атты XІІI Халықаралық ғылыми конференциясына мектептің 11 сынып оқушыларын, студенттер мен жас ғалымдарды қатысуға шақырады.

Конференцияда келесі секциялардың жұмысы жоспарланып отыр:

№ п/п

Секциялардың  атауы

Ғылыми  хатшы

Электрондық пошта адресі, тел.

 

1

Физикалық және техникалық ғылымдар

1.              

1.1

Ғарыштық техника және технологиялар

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-307)

2.              

1.2

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар: инфокоммуникациялық технологиялардың заманауи мәселелері

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-307)

3.              

1.3

Физика

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-307)

4.              

1.4

Техникалық физика

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-307)

5.              

1.5

Ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар

Гиниятова Ш.Г.

giniyatova_shg@enu.kz

709-500 (ішкі 33-307)

 

2

Қазіргі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

6.              

2.1

Интеллектуалды ақпараттық технологиялар және жүйелер

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (ішкі 34-206)

7.              

2.2

Білім берудегі цифрлық трансформация

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (ішкі 34-206)

8.              

2.3

Цифрлық индустрияда есептеу техникасы және  басқару жүйелерін дамытудың жаңа технологиялары

Жумадиллаева А.К.

zhumadillayeva_ak@enu.kz

709-500 (ішкі 34-206)

 

3

Жаратылыстану ғылымдары

9.              

3.1

Биология және биотехнология

Сафаров Р.З.

ruslanbox@yandex.ru

709-500 (ішкі 33-222)

10.          

3.2

Экология

Сафаров Р.З.

ruslanbox@yandex.ru

709-500 (ішкі 33-222)

11.          

3.3

Химия

Сафаров Р.З.

ruslanbox@yandex.ru

709-500 (ішкі 33-222)

12.          

3.4

География және гидрология

Сафаров Р.З.

ruslanbox@yandex.ru

709-500 (ішкі 33-222)

 

4

Математика, механика және математикалық модельдеу

13.          

4.1

Математика

Бургумбаева С.К.

burgumbayeva_sk@enu.kz

709-500 (ішкі 33-213, 33-216)

14.          

4.2

Математикалық және компьютерлік модельдеу. Механика

Бургумбаева С.К.

burgumbayeva_sk@enu.kz

709-500 (ішкі 33-213, 33-216)

15.          

4.3

Математиканы оқыту әдістері

Бургумбаева С.К.

burgumbayeva_sk@enu.kz

709-500 (ішкі 33-213, 33-216)

 

5

Халықаралық қатынастар

16.          

5.1

Сандық дипломатия, халықаралық қауіпсіздік және ҚР-ның сыртқы саясаты

Әбішева М.М.

fmonauka2016@yandex.ru709-500 (ішкі 31-444)

17.          

5.2

Current issues of foreign regional studies in the context of digital technologies

Әбішева М.М.

fmonauka2016@yandex.ru709-500 (ішкі 31-444)

18.          

5.3

Цифрландырудың шығыстық трендтері және шығыс елдерінің тәжірибесі

Әбішева М.М.

fmonauka2016@yandex.ru709-500 (ішкі 31-444)

19.          

5.4

Рухани жаңғыру контекстіндегі түркі әлемі

Әбішева М.М.

fmonauka2016@yandex.ru709-500 (ішкі 31-444)

20.          

5.5

Санды Қазақстандағы үш тілді дамыту

Әбішева М.М.

fmonauka2016@yandex.ru709-500 (ішкі 31-444)

 

6

Филологияның өзекті мәселелері

21.          

6.1

Рухани жаңғыру контексіндегі қазақ әдебиеттануы

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

22.          

6.2

Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

23.          

6.3

Орыс тілі және мәдениетаралық қарым-қатынас

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

24.          

6.4

Орыс әдебиетін оқыту үдерісінде қоғамдық сананың өзектілігі

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

25.          

6.5

Шетел филологиясының өзекті мәселелері (ағылшын, француз, неміс, қытай)

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

26.          

6.6

Аударматанудың өзекті мәселелері

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

27.          

6.7

Шет тілдерін оқытудағы жаңа әдістер мен сандық технологиялар

Тусупбекова М.Ж.

Tussupbekova_mzh@enu.kz

709-500 (ішкі 32309)

 

7

Экономикалық  ғылымдары

28.          

7.1

Сандық экономикадағы бухгалтерлік есеп және аудит: мәселелері мен келешегі

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі32-608)

29.          

7.2

Қазақстан Республикасының даму тренді ретінде ақпараттық экономиканы қалыптастыру

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі32-608)

30.          

7.3

Менеджмент және мемлекеттік басқару

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі32-608)

31.          

7.4

Экономиканы цифрландыру және қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың ұлттық басымдықтары

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі32-608)

32.          

7.5

ҚР қаржы-несие жүйесін жаһандандыруда Қазақстанның цифрландыру жағдайы: жас ғалымдардың көзқарасы

Бакирбекова А.М.

bakirbekova_am@enu.kz

709-500 (ішкі32-608)

 

8

Тарих, археология және этнология

33.          

8.1

Қазақстанның тарихи мұрасы және «Рухани жаңғыру» бағдарламасы

Ерменбаева Г.К.

gulshan23@bk.ru

709-500 (ішкі 34-410)

34.          

8.2

Рухани қазына – ұлттық рухани жаңғыруының негізі

Ерменбаева Г.К.

gulshan23@bk.ru

709-500 (ішкі 34-410)

35.          

8.3

Рухани жаңғыру аясындағы еуразиялық зерттеулер

Ерменбаева Г.К.

gulshan23@bk.ru

709-500 (ішкі 34-410)

 

9

Әлеуметтік ғылымдар

36.          

9.1

Қоғамдық сананы модернизациялаудың қазіргі кезеңіндегі әлеуметтік-гуманитарлық білім беру проблемалары

Салиева А.Ж.

aigul.enu@yandex.ru,

709-500 (ішкі 35-103. 35-106)

37.          

9.2

Қоғамдық сананы жаңғырту: философиялық және мәдени-діни аспектілері

Салиева А.Ж.

aigul.enu@yandex.ru,

709-500 (ішкі 35-103. 35-106)

38.          

9.3

Қазақстандық қоғамындағы сана жаңғыруының әлеуметтік- психологиялық негіздері

Салиева А.Ж.

aigul.enu@yandex.ru,

709-500 (ішкі 35-103. 35-106)

 

10

Заң ғылымдары

39.          

10.1

Рухани жаңғыру аясындағы мемлекет және құқықтың өзекті мәселелері

Өмірзақов П.Қ

 yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

40.          

10.2

Цифрландыру дәуіріндегі конституциялық және қаржы құқығының өзекті мәселелері

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

41.          

10.3

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың құқықтық негіздері

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

42.          

10.4

Азаматтық-құқықтық пәндер

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

43.          

10.5

Қылмыстық саясаттың өзекті мәселелері

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

44.          

10.6

Халықаралық жария құқық секциясы: қазіргі халықаралық құқықтың ұраны – реализм мен прагматизм / Халықаралық-құқықтық үрдістегі ұлттық кодты сақтау

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

45.          

10.7

Халықаралық жеке құқық секциясы: сандық экономиканың талабы – халықаралық жеке құқықтың мазмұнын жаңарту

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

46.          

10.8

Халықаралық құқық тарихының секциясы: халықаралық құқықтың

өткені, бүгінгісі мен келешегін  байланыстырушы платформа – халықаралық құқық тарихы

Өмірзақов П.Қ.

yurfakenu@yandex.ru

709-461, 709-538

709-500 (ішкі 31-296)

 

11

Архитектура және құрылыс

47.          

11.1

Құрылыс

Тлеубаева А.К.

akmaral_alim@mail.ru

709-500 (вн. 33-225)

48.          

11.2

Құрылыс материалдары өндірісіндегі  инновация

Тлеубаева А.К.

akmaral_alim@mail.ru

709-500 (вн. 33-225)

49.          

11.3

Геоинформациялық технологиялар – болашақтың инновациясы

Тлеубаева А.К.

akmaral_alim@mail.ru

709-500 (вн. 33-225)

50.          

11.4

Дизайн

Тлеубаева А.К.

akmaral_alim@mail.ru

709-500 (вн. 33-225)

51.          

11.5

Инженерлік графика

Тлеубаева А.К.

akmaral_alim@mail.ru

709-500 (вн. 33-225)

52.          

11.6

Жасыл сәулет

Тлеубаева А.К.

akmaral_alim@mail.ru

709-500 (вн. 33-225)

 

12

Көлік және энергетика

53.          

12.1

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

54.          

12.2

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

55.          

12.3

Энергетика

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

56.          

12.4

Техникалық реттеу – цифрлық экономиканың маңызды элементі

Султанов Т.Т.

sultanaltin@yandex.kz

709-500 (ішкі 33-121)

 

13

Журналистика және саясаттану

57.          

13.1

Цифрлық Қазақстан және заманауи ақпараттық коммуникацияның мәселелері

Баимбетова А.Б.

abatyrhanovna@mail.ru

709-500 (ішкі 35-208)

58.          

13.2

Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында саяси ғылымның жаңа мүмкіндіктері

Баимбетова А.Б.

abatyrhanovna@mail.ru

709-500 (ішкі 35-208)

Конференция қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді.

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

Баяндама материалы автор жүргізген жұмыстың сипаты, мазмұны және  нәтижесі туралы анық көрініс беру тиіс.

Бір адам екі реттен артық автор немесе қосалқы автор  бола алмайды.

Қатысу шарты:

Конференцияға мектептің 11 сынып оқушылары, студенттер, магистранттар, докторанттар және 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар қатыса алады.

Конференцияға сырттай қатысуға рұқсат етілмейді (шет елдік қатысушылар ғана сырттай қатыса алады).

Конференцияға қатысушылар тиісті секция бойынша электронды адреске 2018 жылдың 25 наурызына дейін:

– Рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес баяндама мәтінін;

– Жіберілетін материалға ғылыми жетекшінің немесе факультет басшысының пікір-ұсынысын (сканерленген нұсқада);

– Конференцияға қатысуға өтінішті жіберулері қажет.

Жоғарыда көрсетілген пункттердің бірі болмаған жағдайда материалдар жарияланымға қабылданбайды.

Конференцияға қатысу тегін. Конференция қорытындысы бойынша ISBN берілген электрондық жинақ шығарылады, конференция материалдары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дің www.enu.kz сайтында жарияланатын болады.

Конференция жеңімпаздарының материалдары баспа жинаққа шығарылады.

Ақпараттық хат