«American Corner» орталығының ақпан айына іс-шаралары

Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең қажеттілік. Ғылым техниканың ұшқан құстай дамуы, адамдардың практикалық және кәсіби тұрғыда көп тілді меңгеру қажеттілігін тудыруда.

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауындағы білім беру жүйесінде үш тілдің – мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік экономикаға үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге қабілетті маман даярлау міндетін атап көрсеткен.

Университет қабырғасында «American Corner» орталығы қарқынды жұмыс жасауда. Университеттің оқытушылары және студенттері орталық ұйымдастыратын көптеген оқу- танымдық іс- шараларға қатысу мүмкіндіктеріне ие.

Ақпан айына іс-шаралар афишасы