Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Дидар Ескермесов 6D072300-«Техникалық физика» мамандығы бойынша диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Ескермесов Дидар Кайратович 6D072300-«Техникалық физика» мамандығы бойынша «(Zr-Ti-Nb)N наноқұрылымдық жабынның микроқұрылымы мен қасиетіне бүрку параметрлерінің және Cr мен Si легирлеу үрдісінің әсері» тақырыбында дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің техникалық физика және материалтану кафедрасында (Өскемен қ., Қазақстан), және Сума мемлекеттік университетінің наноэлектроника кафедрасында орындалды (Сума қ., Украина).

Диссертация қоғау орыс тілінде өтеді.

Рецензенттер: Безноско Дмитрий – PhD, «Назарбаев университет» физика кафедрасының ассистент профессоры, мамандығы 01.04.00 – «Физика»; Шарифов Джумахон Мухторович – ф.-м.ғ.к., Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ, жылу энергетикасы кафедрасының доценті, мамандығы 01.04.14 – «Жылу физикасы және теориялық жылу техникасы».

Ғылыми консультанттар: ф.-м.ғ.д., Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ техникалық физика және материалтану кафедрасының меңгерушісі, профессор  Плотников Сергей Викторович (Өскемен қ., Қазақстан); ф.-м.ғ.д., Сума мемлекеттік университетінің наноэлектроника кафедрасының меңгерушісі, профессор Погребняк Александр Дмитриевич (Сума қ., Украина).

Қорғау 2018 жылдың 14 наурыз күні сағат 15.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 6D060400-«Физика», 6D060500-«Ядролық физика», 6D072300-«Техникалық физика» мамандықтары бойынша Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы Диссертациялық кеңес отырысында келесідей мекен-жайы бойынша өтеді: Астана қ., Сәтбаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, ОӘҒ, 302 ауд.

Сайт адресі www.enu.kz, e-mail: enu@enu.kz.

Аңдатпа (қазақ)

Аңдатпа (орыс)

Аңдатпа (ағылшын)

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент Д. Безносконың пікірі

Ресми рецензент Д.М. Шарифовтың пікірі