Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін А.Е. Егинбаева 6D060900-«География» мамандығы бойынша диссертациясы қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Егинбаева Айгуль Есенгалиевнаның 6D060900-«География» мамандығы бойынша «Сарыарқа ландшафттарының динамикалық өзгерістерін анықтаудағы топонимикалық зерттеулердің ғылыми-теориялық негіздері» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация қазақ тілінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Физикалық және экономикалық география» кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Сапаров Қуат Табылдыұлы – география ғылымдарының докторы,      Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті «Физикалық және экономикалық география» кафедрасының меңгерушісі.

Емин Атасой – PhD докторы, Улудаг университетінің қауымдастырылған профессоры, Бурса қаласы, Түркия Республикасы.

Рецензенттер:

Каймулдинова Куляш Дуйсенбаевна – география ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Жаратылыстану және география институтының директоры.

Аяпбекова Алия Ескермесовна – география ғылымдарының кандидаты, «Тұран-Астана» университетінің «Дизайн, сервис және туризм» кафедрасының доценті.  

Диссертация  қорғау 2017 жылдың 29 желтоқсанында сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 6D060900 – «География», 6D090200 – «Туризм» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінің мәжілісінде өтеді. 

Мекен-жайы: 0100008, Астана қаласы, Мұнайтпасов көшесі, 13, №3 ғимарат, 333 каб. 

 

Аңдатпа (қаз.)

Аңдатпа (орыс.)

Аңдатпа (ағылш.)

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Ресми рецензент К.Д. Каймулдинованың пікірі

Ресми рецензент А.Е. Аяпбекованың пікірі