Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Жамила Мамырханова «Қытай қазақтары тілін тарихи зерделеу және синхрондық талдау» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Мамырханова Жамила Темірғалиқызы «6D020500 – Филология» мамандығы бойынша «Қытай қазақтары тілін тарихи зерделеу және синхрондық талдау» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ тіл білімі кафедрасында орындалған.

Қорғау: қазақ тілінде.

Рецензенттер:

Тажибаева Сауле Жақсылықбайқызы – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жалпы тіл білімі және аударма теориясы кафедрасының профессоры (10.02.20 – Салыстырмалы-тарихи, типологикалық және салғастырмалы тіл білімі)

Динаева Бекзат Беғалықызы – филология ғылымдарының кандидаты, «КазГЗУ» Университеті қазақ және орыс тілдері департаментінің доценті (10.02.02 – Қазақ тілі).

Ғылыми кеңесшілері:

Жақыпов Ж.А. – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ тіл білімі кафедрасының профессоры;

Джаң Дин Джиң – филология ғылымдарының докторы, Минзу орталық ұлттар университетінің профессоры (ҚХР, Бейжің қ.).

Қорғау 2017 жылы 29 желтоқсан, сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Мәжіліс залы (№302 ауд.).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: mainura_b@mail.ru

  

Аңдатпа

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми кеңесшінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ресми рецензент С.Ж. Тәжібаеваның пікірі

Ресми рецензент Б.Б. Динаеваның пікірі