Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Абитаева Г.К. «Ұлттық сүт өнімдерінен бөлініп алынған пробиотикалық лактобациллалардың p40 және p75 жасушадан тыс ақуыздарының сипаттамасы» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Абитаева Гуляим Каиркеновна «6D060700-Биология» мамандығы бойынша «Ұлттық сүт өнімдерінен бөлініп алынған пробиотикалық лактобациллалардың p40 және p75 жасушадан тыс ақуыздарының сипаттамасы» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация РМК «Микроорганизмдердің республикалық коллекциясінің» микроорганизмдердің генетика және биохимия зертханасында орыс тілінде жасалды(Астана, Казахстан).

Рецензенттер:

Дусмагамбетов Марат Утеуович– б.ғ.д., профессор. АО Медициналық университетінің Ш.И. Сарбасова атындағы вирусология, микробиология кафедрасының меңгерушісі.

Аликулов Зерекбай Аликулович – б.ғ.к,Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ биотехнология және микробиология кафедрасының  профессоры.

Ғылыми жетекшісі:

Укбаева Тамара Данагуловна – м.ғ.д, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жалпы биология және геномика кафедрасының меңгерушісі.

Шетелдік ғылыми кеңесшісі:

Гаспар Перес Мартинес – PhD, Агрохимия және тамақ технологиялары институтыныңсүт қышқылды бактериялар және пробиотиктердың зертханасының меңгерушісі (Испания).

Қорғау 2017 жылдың  25 желтоқсанда  Астана қ. уақыты бойынша сағат 14.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D060700 – Биология мамандығы бойынша диссертациялық мәжіліс кеңесінде өтеді.

Мекен жайы: 010008 Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 13, ғимарат №3, 333 дәрісхана. Қорғаутілі – орыс.

 

Аңдатпа

Диссертация

Еңбектер тізімі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Шетел кеңесшісінің пікірі (аударма)

Ғылыми жетекшінің пікірі

Ресми рецензент З.А. Аликуловтың пікірі

Ресми рецензент М.У. Дусмагамбетовтың пікірі