Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Сихаева Н.С. «Қазақ популяциясында метаболикалық аурулар дамуындағы генетикалық факторлардың рөлі» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Сихаева Нургуль Сабержановна «6D060700-Биология» мамандығы бойынша «Қазақ популяциясында метаболикалық аурулар дамуындағы генетикалық факторлардың рөлі» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жалпы биология және геномика кафедрасында және РМК «Ұлттық биотехнология орталығының» ҒК БҒМ Ұлттық ұжымдық пайдалану ғылыми биотехнология зертханасында орыс тілінде жасалды (Астана, Казахстан).

Рецензенттер:

Каиров Улыкбек Еруланович – PhD, Биоинформатика және есептеуші жүйелік биология зертханасының меңгерушісі, Өмір туралы ғылымдар орталығы, National Laboratory Astana, Назарбаев Университеті, Астана қ., Қазақстан,  мамандығы 6D060700 – биология (6D060718 – биоинформатика);

Бекманов Бакытжан Оракбаевич – биология ғылымдарының кандидаты, ҚР БҒМ жалпы генетика және цитология инстутының Бас директорының орынбасары. Мамандығы: 03.00.04 – Биохимия.

Ғылыми жетекшісі:

Раманкулов Е.М. – PhD, профессор, РМК «Ұлттық биотехнология орталығының» ҒК БҒМ Бас директоры.

Шетелдік ғылыми кеңесшісі:

Ип Ч.-Б. – PhD, Лозанна Университетінің профессоры, клиникалық фармакология және фармакогенетика ғылыми-зерттеу институтының директоры (Швейцария).

Қорғау 2017 жылдың 25 желтоқсан айында Астана қ. уақыты бойынша сағат 10.00-де Л.Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D060700 – Биология мамандығы бойынша диссертациялық мәжіліс кеңесінде өтеді.

Мекен жайы: 010008 Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 13, ғимарат №3, 333 дәрісхана. Қорғау тілі – орыс.

Аңдатпа

Аннотация

Abstract

Диссертация

Еңбектер тізімі

Шетел кеңесшісінің пікірі

Ғылыми жетекшінің пікірі

Ресми рецензент Б.О. Бекмановтың пікірі

Ресми рецензент У.Е. Каировтың пікірі