6D010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша ізденуші Аубакирова Сауле Джамбуловна (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Аубакирова Сауле Джамбуловнаның 6D010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «Инклюзивті білім жағдайында болашақ педагогтардың жұмысқа деген деонтологиялық даярлығын қалыптастыру» тақырыбында дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде орындалған. Қорғау тілі – орыс тілінде.

Рецензенттер:

Мирза Наталья Викторовна – педагогика ғылымдарының докторы, доцент. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік університеті, «Мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық» кафедрасының меңгерушісі. Қарағанды қаласы.

Жуманкулова Еркын Нурсагатовна – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. Қазақ ұлттық өнер университетінің оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры. Астана қаласы.

Ғылыми кеңесшілері:

Бурдина Елена Ивановна – педагогика ғылымдарының докторы, профессор. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. Павлодар қаласы.

Энн Мерфи – PhD докторы, Дублин технологиялық институты. Дублин қаласы (Ирландия)

Қорғау 2017 жылдың 30 қарашасында сағат 10.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өтеді.

Мекен-жайы: 010008, Астана қаласы, Янушкевич көшесі, 6, ғимарат № 4, Мәжіліс залы (№106).