Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Оразбаева Н.С. 6D020500-Филология мамандығы бойынша «Национальная самобытность Казахстана в художественных и документальных текстах конца XIX – первой половины XX веков» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Оразбаева Нәркес Серікбайқызының 6D020500-Филология мамандығы бойынша ««Национальная самобытность Казахстана в художественных и документальных текстах конца XIX – первой половины XX веков» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті орыс филологиясы кафедрасында орындалған.

Қорғау: орыс тілінде.

Рецензенттер:

Әбішева Сәуле Жүнісқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі (Абая (10.01.08 – Әдебиет теориясы. Текстология);

Кривощапова Татьяна Васильевна – филология ғылымдарының докторы, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақсандағы филиалы филология кафедрасының профессоры (10.01.09 – Фольклортану; 10.01.01 – Орыс әдебиеті).

Ғылыми кеңесшілері:

Нурғали Х.Р. – филология ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ орыс филологиясы кафедрасының меңгерушісі;

Строев А.Ф. – филология ғылымдарының докторы, Жаңа Сорбонна – Париж 3 Университеті жалпы және салыстырмалы әдебиеттану кафедрасының профессоры (Франция, Париж).

Қорғау 2017 жылы 11 қарашада, сағат 14.30-да Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Мәжіліс залы (№302 ауд.).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: mainura_b@mail.ru.

 

Аннотация (орыс.)

Аннотация (қаз.)

Аннотация (ағыл.)

Диссертация          

Еңбек тізімі

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Ресми рецензенттің пікірі

Ресми рецензенттің пікірі

С.В. Ананьеваның пікірі