Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Мейрамбекова Л.Қ. 6D020500-Филология мамандығы бойынша «Қазақ және қазіргі қыпшақ тобы тілдерінің моносиллабтық негізі» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Мейрамбекова Лязат Қасымқызының 6D020500 – Филология мамандығы бойынша «Қазақ және қазіргі қыпшақ тобы тілдерінің моносиллабтық негізі» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ тіл білімі кафедрасында орындалған.

Қорғау: қазақ тілінде.

Рецензенттер:

Сейітова Шынар Ботайқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ инновациялық гуманитарлық˗заң университеті гуманитарлық факультетінің деканы (10.02.02 – Қазақ тілі)

Жалмаханов Шапағат Шарапатұлы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы тілдік дайындық кафедрасының бастығы (10.02.06 – Түркі тілдері)

Ғылыми кеңесшілері:

Сағидолда Г. – филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры;

Фатих М. Кірісшіоғлы – филология ғылымдарының докторы, Ғази Университетінің профессоры (Түркия, Ғази).

Қорғау 2017 жылы 11 қарашада, сағат 16.30-да Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте өтеді.

Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Мәжіліс залы (№302 ауд.).

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: mainura_b@mail.ru

 

Аннотация (орыс.)

Аннотация (қаз.)

Аннотация (ағыл.)

Диссертация          

Еңбек тізімі

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Ресми рецензенттің пікірі

Ресми оппоненттің пікірі

М.Қ. Ескееваның пікірі