«6D060800 – Экология» мамандығы бойынша ізденуші Аубакирова Бахыт (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Су биотасы өкілдеріне фармацевтикалық препаратардың әсері» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Аубакирова Бахыттың «6D060800-Экология» мамандығы бойынша «Су биотасы өкілдеріне фармацевтикалық препаратардың әсері» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде ағылшын тілінде жасалды.

Рецензенттер:

Канаев Ашимхан Токтасынович – биология ғылымының докторы. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Жаратылыстану ғылымдар кафедрасының професоры. Ректор кеңесшісі.

Заядан Болатхан Казыханович – биология ғылымының докторы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің микробиология кафедрасының профессоры.

Ғылыми жетекшісі:

Бейсенова Райхан Рымбаевна – биология ғылымының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қоршаған ортаны қорғау және инжиниринг кафедрасының меңгерушісі.

Хантурин Марат Рашитович –, биология ғылымының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қоршаған ортаны қорғау және инжиниринг кафедрасының профессоры

Шетелдік ғылыми кеңесшісі:

Алистар Боксалл – PhD, Йорк университетінің Қоршаған ортаны қорғау факультетінің профессоры, Ұлыбритания.

Қорғау 2017 жылдың 21қазан айында Астана қ. уақыты бойынша сағат 10.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D060800 – Экология мамандығы бойынша диссертациялық мәжіліс кеңесінде өтеді.

Мекен жайы: 010008 Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 13, ғимарат №3, 333 дәрісхана.

Аннотация (рус.)

Аннотация (каз.)

Аннотация (англ.)  

Диссертация

Р.Р. Бейсенованың пікірі

М.Р. Хантуриннің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Ресми рецензент А.Т. Қанаевтың пікірі

Ресми рецензент Б.К. Заяданның пікірі

Еңбек тізімі