Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Оралов Асхат 6D020200-Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша «Еуропалық Одақтың Орталық Азия елдеріне қатысты энергетикалық саясатының трансформациясы (1991-2016 жж)» тақырыбына диссертациясы қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Оралов Асхат Раздықұлының 6D020200-Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша «Еуропалық Одақтың Орталық Азия елдеріне қатысты энергетикалық саясатының трансформациясы (1991-2016 жж)» тақырыбына дайындалған диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар кафедрасында орындалған.

Қорғау: орыс тілінде.

Рецензенттер:

Мақашева Клара Нәділбекқызы – тарих ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, мамандығы: 07.00.15 – Халықаралық қатынастар және сыртқы саясат тарихы.

Стамбулов Серік Бердібайұлы – Ph.Dr, Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті, мамандығы: 6D020200-Халықаралық қатынастар.

Ғылыми кеңесшілер:

Есдәулетова Ардақ Мэлсқызы – тарих ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры.

Октай Ферхат Танрисевер – Таяу Шығыс техникалық университетінің профессоры (Анкара, Түркия).

Қорғау 2017 жылғы 23 маусымда сағат 16.00-де Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте өтеді.

Мекен-жайы: 010008, Астана қ., Қ.Сәтбаев көшесі, 2, Бас ғимарат, Диссертациялық кеңес залы – №302 ауд.

Сайт мекен-жайы: www.enu.kz, e-mail: julduz_ai@mail.ru

Аннотация (рус.)

Аннотация (каз.)

Аннотация (англ.)

Диссертация

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Рецензент К.Н. Макашеваның пікірі

Рецензент С.Б. Стамбуловтың пікірі

Еңбек тізімі