Ізденуші Р.Е. Ағыбетова «Қазақстан Республикасында туристік қызмет көрсету нарығының әлеуметтік-экономикалық аспектілері: тенденциясы және даму болашағы» тақырыбында (PhD) философия докторы дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Р.Е. Ағыбетованың 6D090200 – «Туризм» мамандығы бойынша «Қазақстан Республикасында туристік қызмет көрсету нарығының әлеуметтік-экономикалық аспектілері: тенденциясы және даму болашағы» тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация қазақ тілінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Туризм» кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Ешенкулова Гаухар Ильясовна – экономика ғылымдарының кандидаты, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті «Туризм» кафедрасының доценті.

Секен Адай – PhD докторы, Синьцзян университетінің профессоры, Үрімші қаласы, Қытай Халық Республикасы.

Сын-пікір берушілер:

Садуов Аскар Жумагулович – экономика ғылымдарының докторы, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Маркетинг» кафедрасының профессоры.

Койтанова Алия Женисовна – экономика ғылымдарының кандидаты, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің «Маркетинг және сервис» кафедрасының аға оқытушысы. 

Диссертация  қорғау  2017 жылдың 16  маусымында  сағат 10.00-да Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D060900 – «География», 6D090200 – «Туризм» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестің мәжілісінде өтеді. 

Мекен-жайы: 0100008, Астана қаласы, Мұнайтпасов көшесі, 13, №3 ғимарат, 333 каб. 

Қорғау тілі – қазақша.

Аннотация (рус.)

Аннотация (каз.)

Аннотация (анг.)

Диссертация

Ғылыми жетекшісінің пікірі

Шетелдік жетекшінің пікірі

Рецензент Ә. Қойтанованың пікірі

Рецензент А.Ж. Садуовтың пікірі

Ғылыми еңбектер тізімі