«6D060700-Биология» мамандығы бойынша ізденуші Акбасова А.Ж. (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Акбасова Алуа Жолдасбаевна «6D060700-Биология» мамандығы бойынша «Өсімдіктердің патогеннің шабуылы кезінде қорғаныс механизмдерін белсендендірудегі вирустық ақуыздардың ролі» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Өсімдіктер биотехнологиясы зертханасында орыс тілінде жасалды (Астана, Казахстан).

Рецензенттер:

Богуспаев Карим Касымович – б.ғ.д., доцент. Әл-Фараби атындағы КазҰУ-нің экологиялық мәселелер ғылыми зерттеу институтының экологиялық биотехнология лабораториясының меңгерушісі. Әл-Фараби атындағы КазҰУ-нің Ғылыми-технологиялық паркінің директоры.

Крылдаков Руслан Владимирович – PhD, Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институтының негізгі ғылыми қызметкері.

Ғылыми жетекшісі:

Омаров Рустем Тукенович – PhD, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ биотехнолия және микробиология кафедрасының меңгерушісі.

Шетелдік ғылыми кеңесшісі:

Мария Хосе Посо – PhD, Сайдин тәжірибелік ғылыми зерттеу орталығының Микробиология және симбиозды жүйелер зертханасының меңгерушісі (Испания).

Қорғау 2017 жылдың 9 маусымы Астана қ. уақыты бойынша сағат 10.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 6D060700 – Биология мамандығы бойынша диссертациялық мәжіліс кеңесінде өтеді.

Мекен жайы: 010008 Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 13, ғимарат №3, 333 дәрісхана.

Қорғау тілі – орыс.

Аннотация (3 тілде)

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі

Ғылыми жетекшінің пікірі

Шетелдік кеңесшінің пікірі

Кепілдеме хаты

Рецензент К.К. Богуспаевтың пікірі

Рецензент Р.В. Крылдаковтың пікірі