«Мәдениеттер тоғысы: қолданбалы әлеуметтік лингвистика және шет тілдерін оқыту мәселелері» атты халықаралық конференция

2017 жылдың 11-13 мамыр аралығында «Мәдениаралық зерттеулер және білім берудегі трансформация: шет тілдерін оқыту аспектісінде» FLTAL – 2017 конференциясының мақсаты – тілді оқытуда теория мен практиканы ұштастыра білу, зерттеу нәтижелерін қолданысқа енгізу мәселелерін талқылау.

Ұйымдастырушылар: Сулейман Демирель Университеті Филология және педагогика факультеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Қазақ Ұлттық Гуманитарлық Заң Университеті және Қазақстан қолданбалы лингвистика ассоциациясы (AALK). 

Конференцияға шет тілдерін оқыту, сондай-ақ тіл білімі мен қолданбалы лингвистика,
әдебиеттану және журналистиканың төмендегідей аспектілері бойынша ғылыми баяндамалар қабылданады:

 • Қолданбалы лингвистиканың өзекті мәселелері

 • ХХ-ХХІ ғғ. когнитивтік лингвистика

 • Когнитивтік және құрылымдық грамматика

 • Дискурстық талдау мәселелері · Арнайы мақсаттарға бағытталған ағылшын тілі

 • Тәуелсіз/дербес/автономды оқытуға қажетті құзіреттіліктерді қалыптастыру

 • Тілді оқытудағы инновациялар

 • Көптілді/мәдениаралық білім беру

 • Тіл оқытуда оқу жоспарын дамыту мәселелері

 • Тіл тарихы

 • Шет тілін оқытатын мамандарды даярлау

 • Тілді оқыту әдістемесі

 • Тілдік тестілеу және бағалау

 • Тілдік бағдарламаны бағалау

 • Қазіргі лингвистиканың өзекті мәселелері

 • ХХІ ғ.әдебиеті

 • Медиакоммуникация және журналистика

 • Ментальды кеңістік және концептуалдық араласу

 • Метафора және метонимия: зерттеу мәселелері

 • Прагматика саласындағы зерттеулер

 • Тіл үйренушілердің оқылым дағдысын дамыту

 • Семантика

 • Семиотика

 • Өзге ұлт өкілдеріне тілді оқыту / Тілді екінші тіл ретінде оқыту / Тілді шет тілі ретінде
  оқыту, сондай-ақ лингвистика, әдебиеттану және журналистика саласында шет тілдерін
  оқытумен байланысты мәселелер.

Ақпараттық хат