«Сервис сферасындағы экономика: мәселелер және болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясы

2014 жылдың 3-4 желтоқсан аралығында Омбы мемлекеттік сервис институтында (РФ) «Сервис сферасындағы экономика: мәселелер және болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді.

Конференция жұмысының бағыттары:

1 Секция. Шаруашылық жүргізудің заманауи жағдайларындағы сервис сфераларын ұйымдастыруды дамытудың экономикалық аспектілері (ЭжәнеМ каф. жауапты).

2 Секция. Туризм индустриясы: экономикалық даму, сервистік, құқықтық және кадрлық қамтамасыз етуінің мәселелері мен болашағы (ТГиРБ каф. жауапты).

3 Секция. Инновациондық технологиялар сервистік қызмет көрсету тиімділігінің факторы ретінде (КТИЛП каф. жауапты).

22.10.2014 ж. дейін кешіктірмей конференция жұмысына қатысу үшін өтінішті және экономика және менеджмент кафедрасына (ОГИС, 1 корп., Певцов, 13 к., 308 каб.) басылымға материалдарды тапсыру қажет.

Конференцияға қатысу формасы: тікелей-сырттай, басылым. Конференцияға қатысу тегін.

Материалдардың көлемі: А4 форматындағы 6 бетке дейін. Суреттер 200 spi аспайтын түпнұсқадан сканерленген болуы мүмкін немесе компьютерлік графика құралдарымен орындалуы мүмкін. Егер де суреттер үлкен көлемде болса (файлда) жеке файлда электронды нұсқада суреттерді орналастыруға болады. Конференция материалдарының басылымы конференция өткізілгеннен кейін жоспарланып отыр. Конференция аяқталғаннан кейін жинақтың электронды нұсқасы http://www.omgis.ru (Ғылыми қызмет/Басылымдар мен жарияланымдар) сайтында болады.

Конференция бойынша толық ақпаратты төмендегі байланыс ақпараттан алуға болады:

Телефон/факс: (3812) 23-66-95, кафедра экономика және менеджмент;

Е-mail: ogis_eim@mail.ru.

Ақпараттық хат