«Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

«Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 2014 жылдың 12 желтоқсанда өтеді.

Конференция жұмысының бағыттары:

· Қазіргі заманғы Қазақстандық қоғамның өнегелілік және рухани мәдениетінің қалыптасуындағы діни факторының рөлі.

· Республикада конфессияаралық қатынастардың үйлестірілуі бойынша әлеуметтік қызметтің мәселелері мен болашағы.

· Полиэтникалық және поликонфессионалдық қазақстандық қоғамдағы азаматтық келісімнің әлеуметтік-психологиялық негізі ретінде конфессияаралық толеранттылықтың, құрметтің, қабылдауды және түсініктің принциптері мен нормалары.

· Азаматтық әлемді және қоғамдық келісімді қамтамасыз ету мақсатымен рухани құндылықтарды және мәдени сұхбатын дамытуда мемлекеттік органдардың, ұлттық-мәдени, діни және үкіметтік емес бірлестіктердің ынтымақтастығы.

· Білім беру гуманизм мен дінге еріктілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің, экстремизмге қарсы принциптерін басшылыққа ала отырып, толерантты тәртіптің нормалар мен стандарттардың әлеуметтік тәжірибеге ендірудегі әдісі ретінде.

· Республикадағы діни бірлестіктер арасындағы өзара түсінушілік пен төзімділік бойынша қазақстандық тәжірибе.

Материалдар 21.11.2014 ж. дейін кешіктірмей konf_kargu12.12.14@mail.ru электрондық пошта арқылы қабылданады.

Мақала көлемі – А4 форматтағы 5 парақтан аспауы қажет. Суреттердің, кестелердің және мақалада сілтемелердің қолданылуы жіберілмейді.

Ұйымдастырушылық жарна – 2 500 теңге. Мақала жинағын конференция болған күнде қатысушыларды тіркеу кезінде алуға болады. Сырттай қатысу жағдайында ұйымдастырушылық комитет қосымша пошталық шығындарды төлеу кезінде материалдардың жинағын жібереді.

Байланыс тел.: +7 (7212) 770036.

Ақпараттық хат