«Қазақстан республикасындағы халықаралық коммерциялық төрелік және аралық соттар. Қолданудың заңнамасы мен тәжірибесі» семинары

2014 жылдың 24 мен 25 қазанында «Қазақстан республикасындағы халықаралық коммерциялық төрелік және аралық соттар. Қолданудың заңнамасы мен тәжірибесі» атты семинар өтеді.

Мақсатты аудитория: корпоративты заңгерлер, коммерциялық ұйымдардың өкілдері, наразылық бойынша дау қызметін орындайтын заңгерлер, HR қызметінің қызметкерлері.

Құны: бір қатысушыға 75 000 теңге.

Лектор: Дуйсенова Асель, заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстандық Халықаралық Төреліктің атқарушы директоры, Қазақстандық Халықаралық Төреліктің төрешісі.

Семинар бағдарламасында:

  1. Аралық соттар мен төрелік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері:

· Қазақстандағы төреліктің даму тарихы;

· Халықаралық коммерциялық төреліктердің және аралық соттардың түсінігі, құқықтық мәртебесі және түрлері.

  1. Аралық соттар мен төрелік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері:

· Аралық соттар мен халықаралық коммерциялық төреліктің құзыреттілігін шектеу ;

· Аралық соттар мен төрелік туралы ҚР заңнамасындағы жаңашылдығы;

· Аралық соттар мен төрелік туралы заңнаманы жетілдіру болашағы.

  1. Төрелік (аралық) келісім азаматтық-құқықтық дауларды шешудегі негіздемесі ретінде: теория және тәжірибе мәселелері:

· Төрелік (аралық) келісімнің түсінігі мен түрлері;

· Төрелік (аралық) келісім жасау формасы мен тәртібі;

· Төрелік (аралық) келісімнің жарамсыздығы мен орындалмаушылығы. Патологиялық түсініктемелер;

· Төрелік (аралық) келісімді жасау бойынша тәжірибелік ұсыныстар.

  1. Төрелік (аралық) қараудың субъектілері:

· Төрелік (аралық) қараудың тараптары;

· Төрелік (аралық) қараудағы үшінші жақтың қатысу мәселелері.

  1. Төрелік және аралық соттардағы дауларды қарастырудың процессуалдық мәселелері: теория және тәжірибе:

· Төрелік және аралық соттардағы істерді қарастырудың процессуалдық ерекшеліктері (мемлекеттік сот ісінен айырмашылығы);

· Төреліктің (аралық соттың) құрамын қалыптастыру;

· Төреліктің (аралық соттың) құзыреттілігін анықтау.

  1. Төрелік және аралық соттардағы дауларды қарастырудың процессуалдық мәселелері: теория және тәжірибе:

· Талап арыз және талап арызға пікір: жасау бойынша тәжірибелік ұсыныстар;

· Сараптаманы беру менжүргізудің қамтамасыз етушілік шаралары;

· Аралық сот отырысының хаттамасы;

· Төрелік шешімінің формасы мен мазмұны.

  1. Аралық сот пен төреліктің шешімдеріне шағым жасау мәселелері:

· Аралық сот пен төреліктің шешімдеріне шағым жасаудың тәртібі, субъектілері мен мерзімдері;

· Аралық сот пен төреліктің шешімдерін жою үшін негіздемелер;

· Аралық сот пен төреліктің шешімдерін жою кезінде тараптардың кейінгі іс-қимылдары.

  1. Аралық сот пен төреліктің шешімдерін мәжбүрлеп орындаудың мәселелері:

· Аралық сот пен төреліктің шешімдерін орындаудың шарттары мен тәртібі;

· Аралық сот пен төреліктің шешімдерін мәжбүрлеп орындауда бас тартудың негіздемелері;

· Сот тәжірибесінде бұқара тәртіп туралы түсініктеменің қолданылуы.

Ақпараттық хат