«Білім: дәстүрлер және инновациялар» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

«Білім: дәстүрлер және инновациялар» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Прага қаласында (Чехия республикасы) 2014 жылдың 21 қазанында өткізіледі.

Конференцияны өткізу мақсаты – білім мәселелері зерттеулерінің ғылыми нәтижелерін талқылау, сонымен қатар, оларды ғылымда және тәжірибеде қолданудың тәжірибелік ұсыныстарын талқылау.

Конференцияның негізгі бағыттары:

· XXI ғасырдағы педагогиканың әдіснамасы.

· Білімнің болашағы: Болон декларациясының жүзеге асырылуы.

· Білім беру үрдісінің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі: «Ресей Федерациясындағы білім туралы» № 273-ФЗ Федералды заңының жүзеге асырылуы.

· Білімнің тарихы мен қазіргі жағдайы: өткеннің тәжірибесі – болашаққа көзқарас.

· Педагогикалық менеджмент және педагогикалық кадрлардың бәсекеге қабілеттілігі.

· Қазіргі заманғы стратегиялардың және инновациялардың жүзеге асырылуы.

· Мәдениет пен білім: құндылықтар және мақсаттар.

· Ақпараттық қауіпсіздік: білім берудегі жаңа парадигмаға бағыты.

· Білім беру үрдісінің психологиялық алып жүруі.

· Педагогика субъективті шынайылық ретінде: бағалау, диагностика және мониторинг мәселелері.

· Қазіргі заманғы бала: балалықтың қауіпсіздігі және әлеуметтік қорғалуы.

· Қазіргі заманғы инклюзивті білімнің тенденциялары.

· Тұлға және қоғам: білімнің тәрбиелік потенциалы.

Конференция нәтижелері бойынша WORLD PRESS s.r.o. прагалық баспада мақалалар жинағы жарияланады. Жинақ чехиялық ISBN иеленеді. Жинақ РИНЦ мәліметтер базасында болады.

Конференцияның жұмыс тілдері – орыс және ағылшын.

Қатысуға өтініштер, мақалалар және төлем 2014 жылдың 21 қазанға (қоса алғанда) дейін жүзеге асырылады.

Ақпараттық хат