Ізденуші А.Д.Толысбаева (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «ТМД елдеріндегі парламентаризм: тарихи және салыстырмалы құқықтық аспектілері (Қазақстан, Ресей және Өзбекстан Республикасы негізінде)» тақырыбында диссертациялық жұмысын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде «6D030100 – Құқықтану», «6D030200 – Халықаралық құқық» мамандықтарынан (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялық кеңесінің отырысында «6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша ізденуші Толысбаева Алия Дюсенқызының «Парламентаризм в странах СНГ: исторический и сравнительно-правовой аспекты (на примере Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан)» – «ТМД елдеріндегі парламентаризм: тарихи және салыстырмалы құқықтық аспектілері (Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Өзбекстан Республикасы негізінде)» тақырыбына жазылған диссертациясын қорғау күні мен өткізілетін уақытын белгілегенін хабарлайды.

Диссертация ресми (орыс) тілінде Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті (Семей қ.) Мемлекеттық-құқықтық пәндер кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Аюпова З.К. – заң ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті профессоры (мамандығы – 12.00.01 – Теория және мемлекет теориясы мен тарихы, құқықтық және саяси ілімдер тарихы).

Шарапатова Г.Н. – заң ғылымының кандидаты, Астана қ. аудандық сотының судьясы (мамандығы – 12.00.02 – Қонституциялық құқық, муниципалды құқық, әкімшілік құқық, қаржы құқығы ).

Ғылыми кеңесшілер:

Матаева М.Х. – з.ғ.д., Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің профессоры (Семей қ.)

Джеймс Энтони Суиней – PhD докторы, Дарем университеттінің аға оқытушысы (Ұлыбритания).

Қорғау Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде 2014 жылдың 17-ші қазанда сағат 14.00-те болады.

Мекен жайы: Астана қ-сы, Мирзоян к. 2, Бас ғимарат, 302 аудитория.

Сайт – www.enu.kz

Аннотация (рус.)

Аннотация (каз.)

Аннотация (англ.)

Диссертация (pdf)