Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін А.Б. Бимбетов «Қазақстан Респбуликасының ювеналды соттарда қылмыстық істі қарастыру ерекшеліктері» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Асхат Болатбекович Бимбетовтың «6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша «Қазақстан Респбуликасының ювеналды соттарда қылмыстық істі қарастыру ерекшеліктері» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация орыс тілінде Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің (Семей қ.) қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Ақпанов А.Н. – заң ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық унверситетінің қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессоры (мамандығы 12.00.09 – қылмыстық іс жүргізу, криминалистика мен сот сараптамасы, жедел іздестіру қызметі).

Аубакирова А.А. – заң ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігінің Алматы академиясының профессоры (мамандығы 12.00.09 – қылмыстық іс жүргізу, криминалистика мен сот сараптамасы, жедел іздестіру қызметі).

Ғылыми кеңесшілер:

Утебаев Е.К. – заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің (Семей қ.) қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі.

Джеймс Энтони Суиней – PhD докторы, Дарем университеттінің аға оқытушысы (Ұлыбритания).

Қорғау 2014 жылдың 5 қыркүйекте сағат 14.00-де Л.Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанындағы диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен жайы: Астана қаласы, Мирзоян көшесі, 2, Бас ғимарат, Диссертациялық кеңестің отырыс залы (№302).

Сайт – www.enu.kz.

Мазмұндама

Аннотация

Annotation