«Қазіргі қоғам экономикасы: дағдарысқа қарсы дамытудың өзекті мәселелері» ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

2014 жылдың 26 маусымында Саратов қаласында «Қазіргі қоғам экономикасы: дағдарысқа қарсы дамытудың өзекті мәселелері» ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді.

Конференцияның негізгі бағыттары:

1. Қазіргі экономикалық ғылымдар теориясы мен тәжірибесінің проблемалары;

2. Жаһандану жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастарды дамыту;

3. Қазіргі қоғамды дамытудағы инновациялық экономиканың рөлі;

4. Менеджменттің заманауи технологиялары: проблемалары мен болашағы;

5. Кәсбіи мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері;

6. Заманауи компанияда ұйымдастыруды дамытуды басқару проблемалары;

7. Әлеуметтік реформадағы заманауи білім беру проблемалары;

8. Дағдарыс жағдайындағы еңбек экономикасы мен қызметкерлерді басқару проблемалары;

9. Банкі саласындағы қаржы-экономикалық міндеттерді шешу проблемалары.

Конференцияға қатысуға ЖОО оқытушылары, мамандар, докторанттар, аспиранттар, магистранттар, студенттер, аймақтық және муниципалдық билік органдарының мамандары мен жетекшілері, сондай-ақ, мәселеге қатысты қызығушылық тудырған адамдар шақырылады.

Қатысу түрі – сырттай.

Материалдарды келесі электрондық мекен-жай арқылы жіберуге болады: conferent9@yandex.ru. Мақалалар мен төленетеін құжаттардың көшірмесі 2014 жылдың 26 маусымынан кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Қатысу шарттары туралы ақпаратты мына сайттын www.academbus.ru «Конференциялар» бөлімінен біле аласыздар.

Байланыс:

Тягунова Людмила Анатольевна, тел.: 8-903-3822-603;

Вадивасова Ольга Андреевна, тел.: 8-917-213-60-50.

Ақпараттық хат