Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы журналдарына мақала жариялау

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жанынан шығатын «Білім – Образование» ғылыми-педагогикалык журналы, «Қазақстан Kәсіпкері – Профессионал Казахстана» ғылыми-эдістемелік журналы, «12 жылдық білім беру – 12-летнее образование» ғылыми-әдістемелік және ақпараттық-талдамалық журналдары бүгінгі күнге дейін еліміздің оку орындармен іскерлік тығыз байланыс орнату барысында журналдардың әр санына оқытудың жаңа технологиялары, студенттердің шығармашылық және кәсіптік дайындықтарын дамыту мәселелері, білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану ерекшеліктері сияқты өзекті мәселелер талқыланған, маңыздылығы жоғары мақалаларды жариялап келді.

Академия осы үрдісті жалғастыра отырып, республикамыздағы білім беру ұйымдарының сапалы маман тәрбиелеудегі келелі еңбектерін дәріптеу мақсатында ұлттық білім беру жүйесін дамытуға, колледждердегі білім берудің технологиясы мен әдістемесіндегі мәселелерге байланысты материалдар жариялауға атсалысуға шақырады.

Мақала қолжазбасын және электронды нұсқасын келесі мекен-жай бойынша жолдауларыңызға болады: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Орынбор көшеci, 4, «Алтын Орда» БО, 15-қабат.

E-mail:

bilim-edu.2003@mail.ru // жазылу индeкcі 75754

12problem@mail.ru // жазылу индексі 75382

profkaz@mail.ru // жазылу индексі 75939

Макаланы жариялау үшін төленетін төлем келесі реквизит аркылы жасалады:

ҚР БFM «Ы.Алтынсарин атындагы Ұлттық білім академиясы» РМҚК

Индекс 010000 Астана қ., Орынбор қ., 4, РНН 600900611860, ИИК KZ73826Z0KZTD2005985, БИН 080940006848, КБЕ 16, БИК ALMNKZKA «АТФ Банк» АҚ.