Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Ардак Нурмухамбетов “1618-1648 жылдар аралығындағы Еуропалық 30-жылдық соғыс және Ресей ” тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Нурмухамбетов Ардак Амангельдыевичтың “1618-1648 жылдар аралығындағы Еуропалық 30-жылдық соғыс және Ресей “6D020300-Тарих” мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмыстың қорғауы өтеді.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Жарқынбаева Роза Сейдалықызы – М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының профессоры, тарих ғылымдарының докторы, мамандығы 07.00.03;

Жұматаев Ғабит Бекенұлы – Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университетінің аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты, мамандығы 07.00.03.

Ғылыми кеңесшілер: тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті Шамшиденова Ф.М.; тарих ғылымдарының докторы, Эберхард Карл атындағы Тюбинген университетінің профессоры, Клаус Гества, Германия.

Қорғау 2013 жылдың 25 желтоқсан күні сағат 16.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде “6D020300 – Тарих” мамандығы бойынша келесі мекен жайда өтеді: Астана қаласы, Пушкин к-сі, 11, 216 ауд.

Қорғау тілі: қазақ

Сайт адресі: www.enu.kz;

e-mail: gylnara.musabalina@yandex.kz

Аннотация (каз.)

Аннотация (рус.)

Аннотация (англ.)

Диссертация (pdf)