Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Светлана Саркулова «ХХ ғ. басындағы қазақ кітаптары: идеялар тарихы мен тағдыры» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде Саркулова Светлана Дуйсембиевнаның «ХХ ғ. басындағы қазақ кітаптары: идеялар тарихы мен тағдыры» тақырыбында 6D020300 Тарих мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмыстың қорғауы өтеді.

Рецензенттер:

Смагулова Светлана Одепқызы тарих ғылымдарының докторы, доцент Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты директорының ұйымдастыру мен коммерциялық сұрақтары жөніндегі орынбасары.

Дүкенбаева Задаш Оразғалиқызы т.ғ.д., профессор. ҚР ҒжБМ «Мемлекет тарихы институты» ММ Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің ғылыми қызметкері,

Ғылыми кеңесшілер:

Тарих ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы; Саясаттану ғылымдарының докторы, профессор Мухаметшин Рафик Мухаметшович, Ресей ислам унивеситеті, Қазан, Татарстан

Қорғау 2013 жылғы 25 желтоқсан күні сағат 14.00.-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде 6D020300 Тарих мамандығы бойынша келесі мекенжайда өтеді: Астана қаласы, Пушкин к-сі 11, 216 ауд.

Қорғау тілі: қазақ

Сайт адресі: www.enu.kz;

e-mail: gylnara.musabalina@yandex.kz

Аннотация (каз.)

Аннотация (рус.)

Аннотация (англ.)

Диссертация (pdf)