(Ph.D) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ізденуші Шахмов Жанболат «Іргетас негіздерінің топырағына тоңданудың әсерін зерттеу» тақырыбында диссертациясын қорғайды

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде «6D072900 – Құрылыс» мамандығы бойынша «Іргетас негіздерінің топырағына тоңданудың әсерін зерттеу» тақырыбында Шахмов Жанболат Ануарбекұлының PhD философия докторының ғылыми дәрежесiн iзденуiне диссертациясының қорғауы өтедi.

Диссертация Л.Н.Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университетiнде ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кафедрасында орындалған.

Жетекшiсi:

А.Ж. Жүсiпбеков – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, техникалық ғылымдардың докторы.

Ғылыми консультант:

Юн Чул Шин–Dr. Eng., ИнчеонҰлттықуниверситетінің профессоры (Корея Республикасы).

Пiкiр берушiлер:

В.В. Грузин – техникалық ғылымдардың докторы, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің профессоры, Астана қаласы,Қазақстан Республикасы;

Т.Е. Жандильдин – доцент, техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан геотехникалық ассоциациясы, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы.

Қорғау Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де 2013 жылдың 30 қарашасында сағат 11.00-де өтедi.

Мекен-жайы: Астана қаласы, Мұңайтпасов, 5, бас ғимарат, 302 ауд.

Университеттің сайты – www.enu.kz.

Аннотация (үш тілде қазақ, орыс және ағылшын)

Диссертация (pdf)