Абай атындағы ҚазҰПУ академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2013-2014 оқу жылына магистранттарды қабылдайды

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2013-2014 оқу жылына төмендегі мамандықтарға 2 магистранттан қабылдайтынын хабарлайды:

1. 6М050300 – психология;

2. 6М010500 – дефектология;

3. 6М010800 – дене шынықтыру және спорт;

4. 6М11700 – қазақ тілі мен әдебиеті;

5. 6М021200 – түркітану;

6. 6М020600 – шығыстану;

7. 6М060600 – химия;

8. 6М011600 – география;

9. 6М060800 – экология;

10. 6М060400 – физика.

Өтініштер 2013 жылдың 20 тамызына дейін қабылданады.

Байланыс: +7 (727) 2917191.