24 желтоқсанда ЕҰУ-де философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін М.Қ. Сыдықназаров «Жалпыеуропалық бәсекелестікке қабілеттілікті арттыру стратегиясының бөлігі ретіндегі Еуропалық Одақтың ғылым және жоғары білім беру саласындағы саясаты» тақырыбында

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Сыдықназаров Мұхит Қаржаубайұлы 6D050200 – Саясаттану мамандығы бойынша «Жалпыеуропалық бәсекелестікке қабілеттілікті арттыру стратегиясының бөлігі ретіндегі Еуропалық Одақтың ғылым және жоғары білім беру саласындағы саясаты» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің журналистика және саясаттану факультетіндегі саясаттану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

1. Джунусова Ж.Х.- саяси ғылымдарының докторы, мамандығы 23.00.02 – Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару Академиясының профессоры.

2. Абишева М.А.– саяси ғылымдарының кандидаты, мамандығы 23.00.02 – Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар, «Самырұқ-Қазына» Ұлттық Әл-Ауқат Қорының Ақпарат-талдау департаментінің бас менеджері.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Сұлтанов Қ.С. – саяси ғылымдарының докторы, мамандығы 23.00.02 – Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар, профессор;

2. Эдвард Цирсон (Edward Cyrson), хабилитталған доктор, Познань қ. Адам Мицкевич атындағы Университетінің мемлекеттік басқару және заң факультететінің профессоры, Польша (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland).

Қорғау 2012 жылы 24 желтоқсанда сағат 12.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: Астана қаласы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Мұңайтпасов к., 5, Бас ғимараттың № 302 диссертациялық кеңес залы.

e-mail: Nechaeva_EL@enu.kz.

Аннотация

Диссертация